"SAĞLIK ÇALIŞANI KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ" YÜRÜYÜŞÜ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 2015/3. EK YERLEŞTİRME BAŞVURU LİSTESİ


“SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI ŞUBAT AYI YÜRÜYÜŞ” ETKİNLİĞİ

22 Şubat 2015 Pazar Günü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize edilen “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü’’ Kartepe Yürüyüş Parkuru'nda gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş; İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kartepe Toplum Sağlığı Merkezi personelinin katılımı ile gerçekleşmiştir. 

Aile Hekimliği Uygulaması 2015/3. Ek Yerleştirme

 Kocaeli İlinde Boşalan Aile Hekimliği Birimlerine 2015/3.Ek Yerleştirme Yapılacaktır.                   

             5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Kasım 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple boşalmış ve yeni açılmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2015/3. Ek Yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Kocaeli ili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tabip veya uzman tabipler ile Kocaeli ilinde görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Devlet hizmet yükümlülüğü olan hekimler(aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarını tercih edebileceklerdir.Hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin a bendinin 5.inci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personel Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca Muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır. 

Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (ilgili bölüm) (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır. 

2015/3. Ek yerleştirme işlemi; 06/03/2015 Cuma günü saat 16:30’daKocaeli İl Sağlık MüdürlüğüToplantı Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Başvurular, 23/02/2015 ile 27/02/2015 tarihleri arasında 08:00-17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G Tarih:25/01/2013 Sayı:28539) 15.maddesinin 5.fıkrasında  “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.” hükmü bulunmaktadır. Kocaeli ilinde Aile Hekimliği Uygulaması 15 Kasım 2010 tarihinde başlamış ve ilk bir yıllık dönem 15 Kasım 2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi’ne yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

41.12.013 ve 41.12.035 Nolu Birimlerin Aile Hekimi sözleşmeleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’nın 15.01.2015 tarih ve 7547386 sayılı yazıları gereği Kocaeli Valiliğinin 26.01.2015 tarih1436 ve 1437 sayılı Valilik Olurlarıyla fesh edilmiştir. Sözlemesi fesh edilen hekimlerin idari dava sonucunda eski birimlerine iadeleri söz konusu olursa bu birimleri tercih ederek yerleşen hekimlerin sözleşmeleri fesh edilecektir. Adı geçen birimleri tercih edecek hekimlerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

 Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün web sayfasından ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur. 

AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANI 2015 MART NÖBETLERİ

Bakanlığımız 2014/33 sayılı Nöbet Genelgesi gereği, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları tarafından Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde tutulması gereken nöbet listeleri belirlenmiştir.

 

 

 

 

“SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKET YILI ŞUBAT AYI YÜRÜYÜŞ” ETKİNLİĞİ

15 Şubat 2015 Pazar Günü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize edilen “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü’’ Başiskele sahilinde gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş; İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Başiskele Toplum Sağlığı Merkezi personelinin katılımı ile gerçekleşmiştir. 

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü her yıl tüm dünyada kutlanan, toplumda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının engellenmesi için kamuoyu oluşturulan bir gündür.

Bu kapsamda ilimizde, Karamürsel Kültür Merkezinde Kocaeli Üniversitesi Göğüs hastalıkları ABD Başkanı Prof Dr. Füsun Yıldız tarafından konferans verildi.

Verilen konferansta Prof Dr. Füsun Yıldız dünyada 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini belirterek, "Bunun da yüzde 80'ini gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları oluşturuyor. Ülkemizde ise sigaranın sebep olduğu ölümler sayı olarak trafik, terör, iş kazasına bağlı ölümlerden 5 kat daha fazla" olduğunu söyledi. Sigaranın hem içen insanların hemde sigaralı ortamda bulunan insanların sağlığına yaptığı olumsuz etkileri ile aynı zamanda ekonomiye verdiği zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki olumlu değişim hakkında bilgi verdi.

Prof Dr. Füsun Yıldız, sigarayı bırakma konusunda ise;

1-Kesin karar veriniz 

2- İradenizi sonuna kadar kullanmayı göze alınız 

3-Sigarayı birden bırakınız. Deneyler birden bırakmanın daha başarılı olduğunu göstermiştir 

4-İş ve iş çevresinde sigara içen arkadaş ve çevrelerden kesin olarak uzaklaşınız 

5-Size sigarayı hatırlatan her şeyi hayatınızdan uzaklaştırınız. 

6-Kendinizde sigara arzusu uyandıran yiyecek ve içeceklerden uzak durunuz 

7-Boş zamanlarınızda sportif faaliyetlere hiç olmazsa uygun yürüyüşlere gerçekleştirmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Konferansın sonunda, sigara bırakma polikliniğine başvurarak sigarayı bırakan vatandaşlarımıza, Karamürsel Kaymakamı Ahmet NARİNOĞLU tarafından teşekkür belgesi verildi.

HABERLER

 

Hide Main content block