Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Programlar Şubesi

Güncelleme Tarihi: 11/07/2017

 

bulasiciolmayanhastsube.jpg


Şube Personelleri

Sezgin SEVİLMİŞ

Fatma YILDIRIM

İbrahim Özgür ÖZÇINAR

Nihan Ezgi GÜNEŞ

Serkan ANKUN

Aynur AYHAN

Görev ve Yetkileri :
1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek,
2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki kurum çalışmalarını uygulamak.
4) İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.
5) Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.
6) Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.