Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Sağlığı Şubesi

Güncelleme Tarihi: 11/07/2017

Şube Personelleri

Nuray TANRIKULU

Çağla CEYLAN

Ahmet AKALAN

Görev ve Yetkileri :
1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
2) Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu insan gücü, araç-gereç vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Çalışanların sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla İl düzeyinde pilot çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirerek uygulamak.
4) Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.
5) Çalışanların bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim hizmetlerinin verilmesini ve rutin taramalarının yapılmasını sağlamak ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
6) İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.
7) Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
8) Çalışanlara yönelik mobbingin İl düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak.
9) Müdürlüğe bağlı personelin iş sağlığı ve güvenliği konularında izleme ve eğitim hizmetlerini yürütmek.
10) Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ile ilgili farkındalığının artırılması için eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.
11) Toplum sağlığı merkezleri tarafından sunulan iş yeri hekimliği hizmetleri D3ahil olmak üzere işyeri hekimliği ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
12) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.