Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kanser Şubesi

Güncelleme Tarihi: 11/07/2017

 

Şube Personelleri

Ayşe ÇAPÇI

Ayşe TİRYAKİ İLERİ

Kanser Kayıt Merkezi

Dr. Banu Tülay PEHLİVAN

Yasemin DEMİREL

Hanife CEYHAN

Görev ve Yetkileri :
1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek,
2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) İlde, kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.
4) İlde, kanser teşhisi konulanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve kuruma gönderilmesini sağlamak.
5) Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
6) Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.
7) KETEM hizmetlerini organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.
8) Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gerçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
9) Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlara kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
10) Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM’ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
11) KETEM’lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifikasyon işlemlerinde kurum ile koordineli çalışmalar yapmak.
12) Kanserden koruyucu diğer ulusal programların ( tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb) yürütülmesinde ilgili birimlere destek vermek.
13) İl Kanser Danışma Kurulu’nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek.
14) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.