Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Kocaeli Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Güncelleme Tarihi: 11/07/2017

Şube Müdürü

İnci Sobi

Şube Personelleri

 

Emine ÖZEN

Bedri AĞAÇ

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi

Dr. Resul DİLEK

Hamiyet Sarıbaş

Fethiye Yıldızeli

Ayfer AKTAŞ

Deniz Gülay Genç

 

 

Görev ve Yetkileri :
1) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek,
2) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
4) Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.
5) Toplum sağlığı merkezlerinin İlde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
6) Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
7) Adli tabiplik  hizmetleri ile ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
8) İl kapsamında resmi ve özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek.
9) İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
10) Evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin İlde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
11) Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
12) Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
13) Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini sağlamak. Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
14) Milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.
15) Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle işbirliği protokollerini yapmak ve uygulanmasını sağlamak.
16) İldeki sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.
17) Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
18) Halk sağlığı laboratuarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve Kurum ile yazışmalarını yapmak.
19) Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.
20) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.


Emine ÖZEN

Emine ÖZEN

Emine ÖZEN